Modell-Alapú Szemantikus
Kereső Rendszer

Modell-Alapú Szemantikus Kereső Rendszer Alkalmazott Logikai Laboratórium Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szegedi Tudomány Egyetem Englishen Magyarhu

A MASZEKER projekt által támogatott publikációk 2011-ben

 1. Berend Gábor, Vincze Veronika 2011: Közösségkeresés alapú felügyelet nélküli szófaji egyértelműsítés. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 119-130.
 2. Kiss Márton, Vincze Veronika, Nagy Ágoston, Alexin Zoltán 2011: Szabadalmak igénypontgráfjának automatikus előállítása és hibaelemzése. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 329-332.
 3. Móra György, Vincze Veronika, Zsibrita János 2011: Szófaji kódok és névelemek együttes osztályozása. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 131-142.
 4. Nagy Ágoston, Almási Attila, Vincze Veronika 2011: Jelentés-egyértelműsített szabadalmi korpusz. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 73-80.
 5. Szabó Martina Katalin, Schmalcz András, Nagy T. István, Vincze Veronika 2011: A HunOr magyar-orosz párhuzamos korpusz. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 341-347.
 6. Vincze Veronika, Almási Attila 2011: Nem lexikalizált elemek a Magyar WordNetben. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 90-101.
 7. Vincze Veronika, Nagy T. István, Zsibrita János 2011: Félig kompozicionális szerkezetek automatikus azonosítása magyar és angol nyelven. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 59-70.

Angol nyelvű publikációk

 1. Nagy T., István; Farkas, Richárd, Csirik, János 2011: On positive and unlabeled learning for text classification. In: Habernal, Ivan; Matoušek, Václav (eds.): Proceedings of the 14th International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD2011). Berlin, Heidelberg, Springer Verlag, LNAI 6836, pp. 219-226.
 2. Nagy T., István; Vincze, Veronika 2011: Identifying verbal collocations in Wikipedia articles. In: Habernal, Ivan; Matoušek, Václav (eds.): Proceedings of the 14th International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD2011). Berlin, Heidelberg, Springer Verlag, LNAI 6836, pp. 179-186.
 3. Vincze, Veronika; Nagy T., István; Berend, Gábor 2011: Detecting noun compounds and light verb constructions: a contrastive study. In: Proceedings of ACL Workshop on Multiword Expressions: from Parsing and Generation to the Real World. Portland, Oregon, USA, pp. 116-121.
 4. Vincze, Veronika; Nagy T., István; Berend, Gábor 2011: Multiword expressions and Named Entities in Wikipedia articles. In: Proceedings of RANLP 2011. Hissar, Bulgaria, pp. 289-295.

 5. Vincze, Veronika; Szarvas, György; Móra, György; Ohta, Tomoko; Farkas, Richárd 2011: Linguistic scope-based and biological event-based speculation and negation annotations in the BioScope and Genia Event corpora. Journal of Biomedical Semantics 2(Suppl 5):S8 doi:10.1186/2041-1480-2-S5-S8.

Disszertációk

 1. Hidjapusztay Andor Tibor, V. programtervező matematikus: WordNet vizualizáció, témavezető: Dr. Alexin Zoltán
 2. Vincze, Veronika 2011: Semi-Compositional Noun + Verb Constructions: Theoretical Questions and Computational Linguistic Analyses. PhD thesis, University of Szeged, August 2011.

A MASZEKER projekt által támogatott publikációk 2010-ben

 1. Farkas Richárd, Szeredi Dániel, Varga Dániel, Vincze Veronika 2010: MSD-KR harmonizáció a Szeged Treebank 2.5-ben. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 349-353.
 2. Farkas Richárd, Vincze Veronika, Móra György, Csirik János, Szarvas György 2010: Bizonytalanságot jelölő kifejezések és hatókörük azonosítása természetes nyelvi szövegekben: a CoNLL-2010 verseny tapasztalatai. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.):VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. SzegedSzegedi Tudományegyetem, pp. 354-357.
 3. Kiss Márton, Nagy Ágoston 2010: Egy nyelvészeti UIMA-folyamat a kézi annotálástól az eredmények megjelenítéséig. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 362-364.
 4. Klausz Ágnes, Vincze Veronika, Nagy Ágoston, Almási Attila 2010: Vonzatkeretek vizsgálata orvostudományi tárgyú, angol nyelvű szabadalmi szövegeken. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 180-189.
 5. Nyilas Sándor, Németh Gábor, Almási Attila 2010: Szótáralapú kémiai NE-felismerő rendszer. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 379-383.
 6. Szőts Miklós, Csirik János, Gergely Tamás, Karvalics László 2010: MASZEKER: projekt szemantikus keresőtechnológia kidolgozására. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 159-167.
 7. Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.) 2010: VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 406 pp.

 8. Vincze Veronika 2010: Félig kompozicionális főnév + ige szerkezetek a számítógépes nyelvészetben. In: Gecső Tamás, Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. Budapest, Tinta Könyvkiadó, pp. 327-332.
 9. Vincze Veronika, Felvégi Zsuzsanna, R. Tóth Krisztina 2010: Félig kompozicionális szerkezetek a SzegedParalell angol-magyar párhuzamos korpuszban. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 91-101.
 10. Vincze Veronika, Nagy Ágoston, Klausz Ágnes, Almási Attila, Kiss Márton 2010: Nyelvészeti problémák a szabadalmak feldolgozásában. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 168-179.
 11. Zsibrita János, Vincze Veronika, Farkas Richárd 2010: Ismeretlen kifejezések és a szófaji egyértelműsítés. In: Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 275-283.

Angol nyelvű publikációk

 1. Alexin, Zoltán; Csirik, János; Almási, Attila; Vincze, Veronika 2010: Domain Specific Wordnet on Customs Law. In: Proceedings of the Fifth Global WordNet Conference, GWC2010, January 31-February 4 2010, Mumbai, India, pp. 234-239.
 2. Farkas, Richárd; Vincze, Veronika; Móra, György; Csirik, János; Szarvas, György 2010: The CoNLL-2010 Shared Task: Learning to Detect Hedges and their Scope in Natural Language Text. In: Proceedings of the Fourteenth Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL-2010): Shared Task, Uppsala, Sweden, pp. 1-12.
 3. Szőts, Miklós; Darányi, Sándor; Alexin, Zoltán; Vincze, Veronika; Almási, Attila 2010: Semantic processing of a Hungarian ethnographic corpus. In: Proceedings of the First International AMICUS Workshop on Automated Motif Discovery in Cultural Heritage and Scientific Communication Texts, Vienna, Austria, pp. 112-115.
 4. Vincze, Veronika 2010: Speculation and negation annotation in natural language texts: what the case of BioScope might (not) reveal. In: Proceedings of the Workshop on Negation and Speculation in Natural Language Processing (NeSp-NLP 2010), Uppsala, Sweden, pp. 28-31.
 5. Vincze, Veronika; Csirik, János 2010: Hungarian Corpus of Light Verb Constructions. In: Proceedings of COLING 2010, Beijing, China, pp. 1110-1118.

 6. Vincze, Veronika; Szarvas, György; Móra, György; Ohta, Tomoko; Farkas, Richárd 2010: Linguistic scope-based and biological event-based speculation and negation annotations in the Genia Event and BioScope corpora. In: Proceedings of SMBM 2010, Cambridge, UK.
 7. Vincze, Veronika; Szauter, Dóra; Almási, Attila; Móra, György; Alexin, Zoltán; Csirik, János 2010: Hungarian Dependency Treebank. In: Proceedings of the Seventh Conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10), Valletta, Malta.

Disszertációk

 1. Balassa Szilárd, V. műszaki informatikus: A magyar nyelv szintaktikai elemzése a Szeged Treebank alapján, témavezető: Dr. Alexin Zoltán
 2. Kiss Mihály Gábor, V. programtervező matematikus: A Szeged Treebank átalakítása ISO 24613 LMF formátumra, témavezető: Dr. Alexin Zoltán
 3. Szántai-Kis Péter, V. programtervező matematikus: Nyelvi feldolgozást elősegítő statisztikai jellegű műveletek végzése a Szeged Treebank szövegállományon, témavezető: Dr. Alexin Zoltán
 4. Újházi Béla, V. programtervező matematikus: Számítógépes nyelvészeti módszerrel számítható szoftver metrikák, témavezető: Dr. Alexin Zoltán
 5. Dobó András: programtervező matematikus Msc.: Angol szavak szinonimáinak automatikus keresése, TDK dolgozat, témavezetők: Dr. Csirik János, Dr. Alexin Zoltán

A MASZEKER projekt által támogatott publikációk 2009-ben

 1. Almási Attila, Vincze Veronika, Sulyok Márton, Csirik János 2009. Adó- és jövedéki jogi wordnet (TaXWN). In: Tanács Attila, Szauter Dóra, Vincze Veronika (szerk.) VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSzNy 2009). Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 151-161.
 2. Kiss Márton, Vincze Veronika, Alexin Zoltán 2009. Jelentések gyakoriságának vizsgálata a Magyar WordNet-ben. In: Tanács Attila, Szauter Dóra, Vincze Veronika (szerk.) VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (2009), Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 353-355.
 3. Kiss Márton: Fokozó értelmű szókapcsolatok detektálása magyar szövegkorpuszokban. In: Tanács Attila, Szauter Dóra, Vincze Veronika (szerk.) VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 139-150.
 4. Szauter Dóra, Vincze Veronika, Almási Attila, Alexin Zoltán, Kiss Márton: Morfoszintaktikailag annotált néprajzi korpusz. In: Tanács Attila, Szauter Dóra, Vincze Veronika (szerk.) VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSzNy 2009). Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 386-389.
 5. Vincze Veronika 2009. Félig kompozicionális főnév + ige szerkezetek a Szeged Korpuszban. In: Tanács Attila, Szauter Dóra, Vincze Veronika (szerk.) VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSzNy 2009). Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 390-393.
 6. Vincze Veronika, Szauter Dóra, Almási Attila, Móra György, Alexin Zoltán, Csirik János 2009. A Szeged Treebank függőségi fa formátumban. In: Tanács Attila, Szauter Dóra, Vincze Veronika (szerk.) VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSzNy 2009). Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport, 127-138.

MASZEKER 2009. - Minden jog fenntartva