Modell-Alapú Szemantikus
Kereső Rendszer

Modell-Alapú Szemantikus Kereső Rendszer Alkalmazott Logikai Laboratórium Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szegedi Tudomány Egyetem Englishen Magyarhu

Jogi nyilatkozat

A Maszeker.hu tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A Maszeker.hu weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Maszeker.hu tulajdonosa jogosult.

A Maszeker.hu tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Maszeker.hu azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A Maszeker.hu weboldalainak tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Előfordulhat, hogy a weboldalakon a Maszeker.hu akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Maszeker.hu semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A Maszeker.hu fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A Maszeker.hu nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Maszeker.hu kifejezetten kizárja.

A Maszeker.hu nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Maszeker.hu weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

A Maszeker.hu egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A Szegedi Tudományegyetem minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Maszeker.hu weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Szegedi Tudományegyetem sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Szegedi Tudományegyetem nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A maszeker.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Szegedi Tudományegyetem nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Maszeker.hu nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Szegedi Tudományegyetem weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Szegedi Tudományegyetemnek elfogadja, hogy a Szegedi Tudományegyetemnek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Szegedi Tudományegyetem az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A Szegedi Tudományegyetem - a partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Szegedi Tudományegyetemmel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

A Szegedi Tudományegyetem az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Szegedi Tudományegyetem weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Szegedi Tudományegyetem nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Szegedi Tudományegyetem kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Szegedi Tudományegyetem fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szegedi Tudományegyetem minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

A Szegedi Tudományegyetem. bármely - a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Szegedi Tudományegyetem -hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szegedi Tudományegyetem - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Szegedi Tudományegyetem - partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Szegedi Tudományegyetem-el fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

MASZEKER 2009. - Minden jog fenntartva